İmar Barışı Kayıt, Başvuru ve Sorgulama

İmar Barışı Kayıt, Başvuru ve Sorgulama

İmar Barışı 2018 kayıt, başvuru ve sorgulma işlemlerinizi ve sürecin nasıl işlediğine dair bilgileri bu sayfa üzerinden bulabilabiliriz. Bu süreç zarfında 2 milyonun üzerindeki başvurularda projesiz ve mimari danışmanlık desteği alınmadan tahmini alan (m2) değerlerinin girilerek oluşturulduğunu gözlemliyoruz. İmar Barışı Yasalarına göre;

1- Yasaya göre beyan; mülk sahiplerinin iradesine bırakılmıştır. Yanlış veya hatalı bilgi girmek yasal sorumluluk doğuracaktır.

2- Eksik veya fazla girilen m2 değerleri, bir süre sonra yapılacak kat mülkiyetine geçiş veya kentsel dönüşüm süreçlerinde hak kayıplarına neden olabilecektir. Yasada bu aşamada düzeltme hakkı veriliyor, ama ya önceden ya sonradan mağduriyet yaşanması riski de bulunmaktadır.

Önemli:

Bu yüzden, İmar Barışı Kayıt, Başvuru ve Sorgulama sürecinde her hangi bir ceza ya da yaptırım almamak için profesyonel danışmanlar ve mimarlar ile birlikte çalışın.

İmar Barışı Mimarlık Hizmeti Almak İçin Tıklayın

İmar Barışı Kayıt, Başvuru ve Sorgulama

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular e – devlet üzerinden yapılacaktır.

3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

 İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

 4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

5-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

6-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

7-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

8 – ) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra maliklerin tamamının muvafakatı ile tapuya müracaat edilerekve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösterenproje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Bu yüzden Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıa ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir

9-) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek

10-) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

11-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

12-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

13-) Yapı Kayıt Belgesi ne zaman kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

İletişim:

Çengelköy Mah Ordu Cad No:1/B Üsküdar-İstanbul
Telefon: 0 216 422 44 02
Fax :       0 216 422 44 06
Mobil & Whatsapp:    0 533 663 92 02
 

One thought on “İmar Barışı Kayıt, Başvuru ve Sorgulama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir